Copyright

@2014 TNT DEMOLARI SRL


Adresa: sat Barati, com Margineni, jud Bacau

Mail: office@tntdemolari.ro

Tel: +40.752.286.190

Home Galerie Contact Portofoliu Servicii

1.1. Lucrari executate:

2001

Demolarea a patru obiective din cadrul SC “Letea” SA Bacău din care 3 rezervoare de combustibil lichid şi casa pompelor.

Scurtă prezentare:

Rezervoarele au fost sub forma unor cilindri verticali din tablă de 8 mm grosime şi o dimensiune volumetrică în rază de 8,7 m şi înălţime de 10,15 m. Fiecare rezervor era înconjurat de un zid de protecţie protector cu o grosime variabilă (40 cm la bază şi 15 cm la parte superioară). La demolarea acestor obiective au necesitat luarea unor măsuri speciale atât la execuţie cât şi pentru protecţie (rezervoarele conţineau aproximativ jumătate din capacitate  reziduu petrolier- şlam).

2002

Demolarea instalaţiilor de cracare catalitică CC1 şi CC2 aflate în proprietatea SC “Rafo” SA Oneşti ( partial )

Lucrări executate – dezasamblarea instalaţiilor aferente blocului reactorilor; coş de evacuare gaze de la cuptorul tubular şi conductele aferente, cuptorul tubular şi conductele aferente; blocul condensatorilor şi conductele aferente; vase separatoare (reflux); răcitoare motorină grea şi uşoară;  coloane defracţionare; casa pompelor calde şi reci şi conductele aferente; focarul sub presiune şi conductele aferente.

Lucrari de amenajare – platforme betonate, pavari, amenajari interior, zugraveli – Banca de Investitii si Dezvoltare Bacau.

IANUARIE 2003 – DECEMBRIE 2003

Dezasamblarea şi demolarea instalaţiilor DAV1, DAV2, AFG, LEŞII CREZILICE şi STAŢIA “Z” DE COMPRESOARE

Lucrarea efectuată în totalitate a cuprins coloane de distilare fracţionată vase (reflux separator benzină uşoară, vas acumulator, vas motorină vid), generator abur, schimbătoare tubulare de căldură.

Scurtă prezentare:

Instalaţiile DAV1 şi DAV2 au prelucrat ţiţei prin distilare atmosferică şi în vid în vederea obţinerii de produse intermediare, benzine petrol, motorină şi păcură.

Instalaţia AFG separa gazele de rafinărie prin absorbţie-fracţionare.

Lucrarea a prezentat un grad sporit de dificultate prin prezenţa de produs în instalaţii cât şi a înălţimii coloanelor.

APRILIE 2003

Lucrari de amenajare interioara- hale industriale-  tencuieli, gresie si instalatii - Fabrica de incaltaminte Bacau .

IUNIE 2003 – NOIEMBRIE 2003

Societatea a executat în anul 2003 dezasamblarea cuptorului nr. 3 şi a structurilor anexe la SC “CET” SA Bacău lucrare cu un grad mare de dificultate datorită înălţimi stâlpilor 50m şi prin lipsa planşeelor şi podeţelor dintre ele.(2050 to )                                                                               

 SEPTEMBRIE 2003 – OCTOMBRIE 2003

Lucrari canalizare si betonare strada Nordului, Bacau

2004

Dezasamblarea instalaţiilor de solventare, normal parafinare, TDDM aflate în proprietatea SC “Rafo” SA.

Lucrarea executată în totalitate a cuprins:

Dezasamblarea regeneratorului, a instalaţiei de cracare catalitică aflat la o înălţime de 40m cu următoarele caracteristici: corp aflat pe structură metalică la înălţimea dispusă, acesta are o înălţime de 12m cu un diametru de 8m, vasul fiind torcretat.

Spargerea cu utilaje specifice a cladirilor (P, P+1) a sectoarelor solventare, prafinare TDDM si evacuarea materialului.

Lucrari de ecologizare dupa demolare a cladirilor din instalatiile DAV1 , DAV2 si redarea terenului in circuit economic.

Pana la sfarsitul anului s-au continuat lucrările de dezasamblare si demolare a instalaţiilor de cracare catalitică din cadrul SC “Rafo” SA Oneşti (structura P+3, stalpi si grinzi beton armat cu confectii si plansee metalice cu o inaltime de 64 m.).

APRILIE 2004

Lucrari – platforme betonate la Tipografia Coresi Bacau – hidroizolatie rezervor apa.

IUNIE 2004 – SEPTEMBRIE 2004

În 2004 societatea a executat demontarea si demolarea parţială a fabricii de zahăr “Pyretus” din localitatea Fălciu, jud Vaslui prin mijloace specifice de impuscare.

IANUARIE 2005 – AUGUST 2005

Demolarea prin impuscare controlata combinata cu lucrari clasice a cladirilor din fosta fabrica PARTIZANUL (COTIDIANUL S.A.) cu o suprafata construita de 14.200 m2 stalpi si grinzi beton armat, cu zidarie portanta 8000 m3,  prin lucrari de impuscare controlata, spargere si evacuare a materialului rezultat.

Lucrările de implozie executate până la 30.06.2005, au prezentat un grad de dificultate foarte mare datorită prezenţei obiectivelor civile (locuinţe) şi drum european la o distanţă de 5 – 25 m.

În paralel cu lucrările de împuşcare controlată s-au dispus în perioada februarie – iunie lucrări de evacuare a tuturor utilajelor şi reperelor tehnologice prin demontare şi remontare într-o altă locaţie de pe teritoriul fostei SC Partizanul (SC Cotidianul SA).

Scoaterea tuturor fundaţiilor a clădirilor din SC “Cotidianul” SA (8.500 mc).

Lucrare efectuata in intregime- s-a construit hipermarket BILLA

AUGUST 2005 – OCTOMBRIE 2005

SEPTEMBRIE 2005

Demolarea prin împuşcare si evacuare a molozului rezultat a 3 obiective din cadrul fabricii de mobilă SC “Mobilextra” SA din Câmpulung Moldovenesc. S-a construit supermarket PLUS.

 SEPTEMBRIE 2005 – OCTOMBRIE 2005

              1. Demolarea prin împuşcare a două clădiri P+3 aparţinând SC “Protrans” SRL Bacău din zona Partizanu. Execuţie cu un înalt grad de dificultate prin tăierea clădirii ce urma să fie demolată, de clădirea ce a rămas în picioare fără a fi afectată.

       Lucrare executata – s-a construit hipermarket ARENA  (tip Mall)

 2. Lucrari terasamente si fundatii supermerket Billa (subcontractor).

          OCTOMBRIE 2005

   -  Derocare realizată pentru cale auto şi pietonală în zona muntoasă Caşin

   -  Demolare poduri distruse de viitură în loc. Palanca

    - Demolare prin împuşcare a podurilor din loc. Cotumba şi Şulta jud. Bacău.

- Lucrari infrastructura cale acces rutier loc. Casin Bacau

2005 - 2006

Lucrari terasamente si fundatii,

Lucrari finisaje, termoizolatii

 NOIEMBRIE 2005 –  FEBRUARIE 2006

Demolarea prin explozie controlata a obiectivului MOARA AURORA Bacau, formata din 10 cladiri, din care: - structura P+2 - P+3 fabrica panificatie (4500 mc) beton armat, structura Moara Aurora ( Inaltime 27 m)- 3200 mc: diverse hale, rezervoare platforme-2200 mc. Demolare si evacuare terminata. Pe amplasament s-a  construit hipermarket KAUFLAND

Lucrare deosebita prin grad de pericol potential, blocuri locuinte P+8 la o distanta de aproximativ 50 m fata de obiectivele demolate.

Societatea noastra poate prelua orice obiectiv structural, chiar daca nu s-a efectuat evacuarea utilajelor, astfel se va proceda la demontarea utilajelor, punerea lor pe alt amplasament, evacuarea materialului feros, demolarea cladirii prin mijloace specifice, evacuarea molozului si scoaterea fundatiilor.

FEBRUARIE 2006

Demolarea prin impuscare controlata combinata cu lucrari clasice a sediului administrativ al  S.C. PROMODE S.R.L. BACAU  P + 2, distanta 10 m de cladirile invecinate.

APRILIE 2006

Demolarea prin impuscare controlata combinata cu lucrari clasice a 2 picioare de pod – LIVEZI jud. Bacau

IUNIE 2006

Demolarea prin impuscare controlata combinata cu lucrari clasice a unei cladiri P+4 –  apartinand SC Vasion SRL vis a vis de SC Vinalcool SA Bacau

 IULIE 2006  – AUGUST 2006

Demolarea prin impuscare controlata combinata cu lucrari clasice a 2 turnuri de racire cu o inaltime de 60m in loc. Calarasi – platforma industriala (tip CET). Lucrare deosebita, grad de dificultate major, element de noutate pentru Romania.

 NOIEMBRIE 2006

Demolarea prin impuscare controlata a unei cladiri de 31 m inaltime in Mun. Ploiesti (corespunzator unui bloc de 10 etaje). Grad de pericol si dificultate foarte mare datorita faptului ca distanta fata de un Supermarket Kaufland era de 25m cu o structura totala monolit din beton (inchideri interioare si exterioare din beton armat) vezi imagini. Sa  construit o zona rezidentiala.

      OCTOMBRIE 2006 - NOIEMBRIE 2006

Demolarea prin impuscare controlata, combinata cu lucrari clasice a 48 corpuri de cladire (P+, P+ 1,P+3) a fostei fabrici de legume si fructe din Mun. Focsani, evacuarea materialului rezultat, inclusiv cu scoaterea fundatiilor. S-a  construit un Supermarket Kaufland. Lucrarea a necesitat aproximativ 10.000 m3 in 35 zile.

Realizarea de  terasamente pentru fundatii supermarket Kaufland.

       DECEMBRIE 2006  –  MARTIE 2007

Demolarea prin impuscare controlata, combinata cu lucrari clasice (mecanice) a poligrafiei ,,CORESI’’ din Municipiul Bacau. Lucrarea cu grad de  dificultate mare datorita aproprierii de obiectivele  civile ( blocuri la 30-50m, noduri de comunicatii, bulevard la 10m). S-a  construit Supermarket Billa II.  Volumul rezultat a fost de aproximativ 9000 m3.

      IANUARIE 2007 – APRILIE 2007

1. Demolare prin impuscare controlata combinata cu lucrari clasice  a obiectivului ,, Ail Steaua si Ail Moldova’’ situat in Piatra Neamt. Lucrare cu un grad mare de dificultate datorita structurii cladirilor. Volumul rezultat a fost de aproximativ  8000 m3.

2. Lucrari finisaje – persoane fizice.

     MARTIE 2007 – MAI 2007

1. Demolare prin impuscare controlata, combinata cu lucrari clasice a amplasamentului ,, Cazarma 499 ( partial) - 49 pavilioane’’ din Municipiul Bacau. Lucrarea cu grad mediu datorita structurii cladirilor si obiectivelor de patrimoniu Volumul rezultat a fost de aproximativ 16500 m3.

2. Lucrari excavare - terasamente

APRILIE 2007 – IULIE 2007

Demolarea prin impuscare controlata combinata cu lucrari clasice a unitatii militare de artilerie ( 47 corpuri de cladire) si evacuarea molozului rezultat, inclusiv scoaterea fundatiilor (Bacau)- aproximativ 25 000 mc.

 IUNIE 2007

1. Demolarea mecanica a 2 corpuri de cladire (P+1) si evacuarea molozului rezultat ( fosta fabrica de incaltaminte Promode Bacau)

2. Lucrari de executare fundatii si infrastructura Arena Mall

  IULIE 2007

Demolarea prin impuscare controlata a fabricii de sticla Marasesti, cladiri tip hala, P+3, turnuri.

Demolarea mecanica a unei hale in com. Beresti Bistrita – jud. Bacau, evacuarea si executarea sapaturilor de fundare ( - 5m ).

  AUGUST 2007

Demolarea prin impuscare controlata a unui turn aferent unui cazan de 100 Gkal de 82m inaltime in Slatina. Lucrare deosebita prin gradul de risc ridicat, distanta obiectivelor industriale in jurul acestuia fiind la o distanta de 5-40m.

NOIEMBRIE 2007

Demolarea prin impuscare controlata a unui corp de cladire P+1 apartinand SC. Dedeman Bacau  (Centrul Logistic). Lucrare cu un grad de risc mediu.

DECEMBRIE 2007 – FEBRUARIE 2008

1. Demolare mecanica hale in S.C. ALRO SLATINA si evacuarea materialelor rezultate.

2.Demolarea prin impuscare controlata combinata cu lucrari clasice a unor corpuri de cladiri (P+4), silozuri  si sectii apartinand S.C. BERE BAUTURI S.A. Bucuresti. Evacuarea materialului rezultat. Lucrare cu un grad de risc mare datorita locatiei amplasamentului comuna Glina, soseaua de centura jud. Ilfov.

3.Lucrari  terasamente si fundatii.

IANUARIE 2008 - FEBRUARIE 2008

Demolarea prin impuscare controlata pe amplasamentul apartinant S.C.„Infratirea Oradea’’. Lucrarile de pregatire au fost foarte dificile dotorita utilitatilor publice existente in acea zona. – lucrare finalizata.

IANUARIE 2008 – IUNIE 2009

Lucrari de pregatire in vederea demolarii si evacuarii platformei industriale Pergopaper Piatra Neamt ( fosta fabrica de celuloza si hartie Piatra Neamt). Lucrari de demolare si evacuare finisate.

MARTIE – APRILIE – MAI 2008

1. Concasarea si evacuarea materialului rezultat de pe amplasamentul fabricii ,,Infratirea Oradea’’.

2. Lucrari de constructie hala - Oradea

MARTIE 2008 – APRILIE 2008

Demolarea mecanica si evacuarea a 9 hale si turn de pe amplasamentul fostei ferme de crestere a pasarilor Agricola International Bacau.

MAI 2008 -IUNIE 2008

Excavarea fundatiilor de pe amplasamentul Infratirea Oradea (impuscare fundatii, evacuare-peste 40.000 mc ) .S-a construit un Mall.

IUNIE 2008 - IULIE 2008

1.Demolarea prin impuscare controlata, combinata cu lucrari clasice si scoaterea fundatiilor a fabricii Modeon Onesti . Taierea unei cladiri P+3, prin hidrodemolare. Cladirea ramasa fiind neafectata din nici un punct de vedere.

 S-a construit Kaufland. (Cladiri P+4; P+3; P+2)

2. Lucrari terasamente si fundatii Kaufland (subantrepriza)

IUNIE-IULIE-AUGUST 2008

Demolarea mecanica a fabricii „Frigorifer Targu Mures”, situata in centrul municipiului Targu Mures. Lucrare dificila datorita  situarii: la 20 m de o statie de combustibili, dimensionata structural diferit (stalpi 2,10 x 1,60) Cladire P+4- cu subsol.

Finalizata s-a construit un Mall.

IUNIE 2008 -SEPTEMBRIE 2008

1. Demolare cladiri 25 m, respectiv 30 m (10 buc) si evacuare. Lucrare in executia S.C. Reconstructia (fosta Fabrica de Hartie Piatra Neamt).

S-a continuat si in anul 2009.

S-a  construit un cartier P+8 si P+10.

2. Lucrari de terasament si fundatii Kaufland Bacau, finisaje si zidarie (subantrepriza)

          OCTOMBRIE 2008 – NOIEMBRIE 2009

1. Demolare prin impuscare controlata combinata cu lucrari mecanice a 7 cladiri, P+4, P+5 si evacuarea a aproximativ 34.000 mc material rezultat in urma demolarii – Piatra Neamt Pergopaper.

2. Inceperea lucrarilor de demolare mecanica la fabrica ,, Siretul’’ Pascani. S-au demolat 5 corpuri de cladire. In amplasamentul eliberat s-a  construit un supermarket. Obiectiv finalizat .

3. Terasamente si fundatii – obiectiv finalizat

OCTOMBRIE 2009 – NOIEMBRIE 2009

Lucrari in executie diguri si terasamente Hidrocentrala Pascani.

DECEMBRIE 2009 – FEBRUARIE 2010

            Demolare mecanica si evacuare Stadionul „Ilie Oana” Ploiesti . Grad de dificultare sporit prin situarea tribunelor la nivel cu bulevard important al loc Ploiesti. Volum evacuat 18.000 mc in decurs de 1 luna.

           MARTIE 2010 – APRILIE 2010

          Demolare mecanica cladiri si instalatii exterioare - obiectiv TERRA Timisoara precum si evacuarea structurilor demolate si concasarea materialului apt pentru a fi concasat din demolarile efectuate. Evacuare 25.000 mc in aproximativ 5 saptamani. In luna august se va da in folosinta un Hipermarket Dedeman. Demolarea a 10 corpuri de cladire de la C1 (10.000 mp, regim de inaltime 13 m) – pana la C10 ( corpuri de cladire P+3)

MAI 2010 – IULIE 2010

Demolare mecanica platforma betonata 0,35-0,80 cm, evacuarea si concasarea acesteia de pe o suprafata de 20.000 mp, inclusiv lucrari de terasare din cadrul Ford Automobile Craiova.

IULIE 2010 – NOIEMBRIE 2010

Lucrari de terasament si amenajare a raului Olt ( Caracal )

NOIEMBRIE 2010 – MAI 2011

Demolare fabrica Faimar Baia Mare precum si evacuarea structurilor demolate si concasarea materialului apt pentru a fi concasat din demolarile efectuate. Se va construi Hipermarket Dedeman.

IUNIE 2011- AUGUST 2011

Demolarea si evacuarea fabricilor Vinalcool Alba Iulia si Albalact Alba Iulia volum estimat 25.000 mc, structuri plan P+P4, lucrari constructii fundatii, hypermarket Dedeman.

FEBRUARIE 2010 – AUGUST 2011

Constructii bazin inot acoperit semiolimpic, constructii sala forta, snack bar.

Finalizare complex sportiv TNT CLUB SPORT (vezi www.tntclubsport.ro).

IANUARIE 2011 – AUGUST 2011

Demolare Fabrica de carne si mezeluri Carbac Bacau. Constructii hypermarket Dedeman.

Septembrie 2011 – Octombrie 2011

Demolare 3 corpuri cladire P+1, in Roman.

Demolare centrala termica – incinta Subex Bacau.

Decembrie 2011 – August 2012

Demolare corpuri cladire si lucrari terasamente in vederea construire silozuri cereale, magazie, vestiare, birouri si alei   carosabile - Corabia + front de acostare . Decopertare 800 mp + compactare material beton spart. Umplutura material pe o suprafata de 19.000 mp + compactare .( Volum aproximativ 60.000 mc)

1.2 Personal

Societatea are angajat personal care execută lucrări de debitare la înălţime, personal de conducere care a lucrat în rafinării şi cunoaşte procese tehnologice specifice, personal autorizat ISCIR , personal autorizat cu experienta (artificieri, coordonator si conducator lucrari de impuscare controlata), ingineri constructor, ingineri mecanici, lacatusi. Deasemeni grupul nostru de firme are specialisti in proiectari, desene tehnice, arhitecti, ingineri mediu, inspector S.S.M., dulgheri, muncitori necalificati.

Societatea este certificata ISO 9001,14001,18001.

1.3 Alte precizări

Toate proiectele de dezasamblare şi demolare au fost efectuate de către personal specializat din cadrul SC TNT DEMOLARI SRL şi supuse spre aprobare comisiilor tehnice din cadrul societăţilor respective, proiecte depuse pentru obţinerea autorizaţiilor de mediu la APM, politie, ITM, INSEMEX Petrosani.

Personal specislizat in gestionarea deseurilor si activitati de mediu (inginer mediu), personal specializat securitate si sanatate in munca ( inspector S.S.M – inginer), inginer proiectant, consilieri transport, consilieri transporturi marfuri periculoase, conducatori auto, transporturi agabaritice, ingineri constructori, tehnicieni.


Portofoliu